Kim jesteśmy

Misja

Fundacja „CSR Kompas” została powołana w roku 2014 roku. Misją Fundacji jest wspieranie edukacji w obszarze zrównoważonego rozwoju w Polsce. Fundacja poprzez swoje działanie propaguje wiedzę o zasadach, wartościach oraz korzyściach społeczno-biznesowych wynikających z zaangażowania w działania CSR. 

Fundacja realizuje programy edukacyjne w obszarze CSR w szkołach, gimnazjach, a także przeprowadza szkolenia i warsztaty dla instytucji oraz dla biznesu. W swoich działaniach Fundacja akcentuje wagę etyki, poszanowania wartości społecznych oraz ekologii, innowacyjność, a także różnorodność, które postrzega jako wartości.

W roku 2014 Fundacja rozpoczęła realizację pierwszego w Polsce programu edukacyjnego dla szkół podstawowych, kształtującego postawy zgodne z wartościami CSR oraz uczącego odpowiedzialnej przedsiębiorczości. Więcej o programie.

Copyright © Fundacja CSR Kompas

Informacje prawne

Wszystkie programy szkoleniowe i edukacyjne realizowane przez Fundację "CSR Kompas" są programami autorskimi, włączając w to ich strukturę, koncepcję oraz wszystkie ich elementy, i są chronione prawem autorskim. Żaden utwór i żadna jego część, jak również żaden inny element zawarty na stronie nie może być powielany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, włączając w to kopiowanie, szeroko pojętą digitalizację i zamieszczanie w Internecie.

Skontaktuj się z nami

  • Fundacja "CSR Kompas"
  •  ul. A. E. Odyńca 59/24, 02-644 Warszawa
  • kontakt@csrkompas.pl
  • KRS: 0000526115
  • NIP: 521-367-99-17
  • Konto: 17103000190109850300106667
 
 

Chmura znaczników

dla biznesu o programie dla instytucji o programie dla kobiet o programie dla szkół o programie o fundacji