Obszary działania

Edukacja i szkolenia

Fundacja "CSR Kompas" aktywnie promuje wiedzę i wspiera edukację w zakresie CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) i zrównoważonego rozwoju, wskazując na wartości i korzyści społeczno-biznesowe wynikające z działań CSR. Realizujemy programy edukacyjne i szkoleniowe skierowane do biznesu, szkół oraz instytucji, w których akcentujemy wagę etyki, poszanowania wartości społecznych oraz ekologii, a  także rozwijamy innowacyjność.

Więcej informacji na temat realizowanych przez fundację programów znajdziecie Państwo w zakładce "Programy".

Copyright © Fundacja CSR Kompas

Informacje prawne

Wszystkie programy szkoleniowe i edukacyjne realizowane przez Fundację "CSR Kompas" są programami autorskimi, włączając w to ich strukturę, koncepcję oraz wszystkie ich elementy, i są chronione prawem autorskim. Żaden utwór i żadna jego część, jak również żaden inny element zawarty na stronie nie może być powielany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, włączając w to kopiowanie, szeroko pojętą digitalizację i zamieszczanie w Internecie.

Skontaktuj się z nami

  • Fundacja "CSR Kompas"
  •  ul. A. E. Odyńca 59/24, 02-644 Warszawa
  • kontakt@csrkompas.pl
  • KRS: 0000526115
  • NIP: 521-367-99-17
  • Konto: 17103000190109850300106667
 
 

Chmura znaczników

dla biznesu o programie dla instytucji o programie dla kobiet o programie dla szkół o programie o fundacji