Publikacje

CSR jest kojarzony z międzynarodowymi korporacjami, z filantropią, a także działaniami za pomocą których firmy równoważą sytuacje niekorzystne dla swojego wizerunku. W Polsce koncepcja CSR, a więc społecznej odpowiedzialność biznesu, jest relatywnie nieznana, w szczególności wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Klienci, partnerzy biznesowi i inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na to, czy firma, z której usług korzystają, której produkty kupują lub w którą inwestują, ma „ludzką twarz”. Szukają „zielonych etykiet” na produktach, firm cechujących się zrównoważonym rozwojem, a także postępujących etycznie. Firmy nadużywające zaufania klientów i pracowników, eksploatujące środowisko naturalne oraz uwikłane w nieetyczne działania stają się niekonkurencyjne.

Budujemy strategie CSR, chcemy, by nasz biznes był coraz bardziej zrównoważony, wspieramy działania społeczne i ekologiczne. Stajemy się też bardziej transparentni, dbamy o pracowników, kreujemy zysk. I wreszcie nawiązujemy dialog i współpracę z interesariuszami.

Biznes w Polsce zaczyna dostrzegać problem wizerunkowy i reputacyjny, wynikający z niskiego odsetka kobiet na wyższych stanowiskach menadżerski i w zarządach firm. Jednocześnie jednak boryka się z niemożnością zatrzymania utalentowanych kobiet w swoich organizacjach. Dzieje się tak z powodu nieuświadomionych wewnątrzorganizacyjnych mechanizmów, które uniemożliwiają kobietom pełne wykorzystanie własnego potencjału. 

Niski odsetek kobiet na wyższych stanowiskach menadżerski oraz w zarządach firm stanowi problem wizerunkowy. Brak różnorodności wiąże się także z wizerunkiem nierentownego zarządzania kapitałem ludzkim, niepełnym wykorzystaniem potencjału oraz niepodążaniem za współczesnymi trendami.

Pytanie, co zrobić, aby pracownicy efektywnie łączyli sferę zawodową i prywatną, coraz częściej zadają sobie pracodawcy, tworząc różnego rodzaju systemy, takie jak: ruchome godziny pracy, skompresowany tydzień pracy, praca na niepełny etat, czy też tele-praca. Wszystkie one umożliwiają elastyczną formę wywiązywania się z obowiązków zawodowych. W ostatnim czasie pojawił się również nowy system, określany jako job sharing, czyli dzielenie się pracą.  Poza zaletami dla pracowników job sharing ma też kilka korzyści dla pracodawcy.

Tam, gdzie nie ma zaufania, nie ma też poczucia intymności i bezpieczeństwa. Wiemy o tym z życia codziennego. Spersonalizowana rozmowa stwarza poczucie bliskości, skraca dystans, zarówno formalny, jak i ten związany z odległością. Również w miejscu pracy, gdzie dialog po prostu oznacza zaufanie. Dialog i otwarta komunikacja stają się istotnym elementem zarządzania. Przypisywana jest im coraz większa rola w generowaniu zysku. 

Informacje prawne

Wszystkie programy szkoleniowe i edukacyjne realizowane przez Fundację "CSR Kompas" są programami autorskimi, włączając w to ich strukturę, koncepcję oraz wszystkie ich elementy, i są chronione prawem autorskim. Żaden utwór i żadna jego część, jak również żaden inny element zawarty na stronie nie może być powielany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, włączając w to kopiowanie, szeroko pojętą digitalizację i zamieszczanie w Internecie.

Skontaktuj się z nami

  • Fundacja "CSR Kompas"
  •  ul. A. E. Odyńca 59/24, 02-644 Warszawa
  • kontakt@csrkompas.pl
  • KRS: 0000526115
  • NIP: 521-367-99-17
  • Konto: 17103000190109850300106667
 
 

Chmura znaczników

dla biznesu o programie dla instytucji o programie dla kobiet o programie dla szkół o programie o fundacji